Những sai lầm phải trả giá đắt – xem không nhịn được cười :)