Trò bịp xóc đĩa mới mang tên Quân Nón – Mất trắng 2 tỷ