Tổng hợp các loại bát bịp dùng trong xóc đĩa trên thị trường hiện nay