Thủ đoạn của 2 vợ chồng chủ xới bịp xóc đĩa tinh vi ăn 3.45 tỷ