Luật chơi cờ tỷ phú khi vào tù mà người chơi cần phải nắm