Dùng thiết bị xóc đĩa bịp gỡ 5 tỷ dễ dàng trong một sới bạc