Đĩa cảm ứng từ điều khiển 4 nút trong bát theo ý muốn