Cạn lời ảnh chế công việc của các siêu anh hùng khi về Việt Nam