Cả gan troll Tiến Luật, Trường Giang và Trấn Thành nhận cái kết đắng